Immutines Horses

Voedingssupplement voor paarden – Immutines Horses™

Om het nut van Immutines Horses™ als voedingssupplement te kunnen inzien  moet men eerst het verteringsapparaat van het paard begrijpen.

Paarden in het wild bewegen om voedsel te zoeken en eten om weer te kunnen bewegen. En dit wel 70% van de dag. Het verteringsstelsel van een paard is daarom gebouwd om de hele dag door te verteren. Om die reden heeft het paard geen galblaas, waardoor de verteringssappen doorlopend in de dunne darm terecht komen. Daarbij is het paard is een herbivoor, een “niet-herkauwende herbivoor”. Dit betekent dat paarden niet over meerdere compartimenten magen zoals herkauwend vee beschikken. In plaats daarvan, heeft het paard een eenvoudige maag die ongeveer net zo werkt als bij mens. Herbivoor zijn betekent dat paarden leven op een dieet van plantaardig materiaal. Het spijsverteringskanaal van paarden is uniek omdat het een deel van het voer eerst enzymatisch in de voordarm verteerd  om het verder te laten fermenteren in de dikke darm.

Het spijsverteringssysteem van het paard moet worden gezien als bestaande uit  twee secties. Het eerste deel heeft overeenkomsten met het pre-caecale spijsverteringsstelsel van een mono gastrisch dier zoals de hond, mens of varken. Het tweede deel is meer als de pens van een koe. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we moeten nadenken over het voeden van  paarden. Echter, het paard is noch een hond of een herkauwer of een rechtstreekse combinatie van beide. Het is uniek en moet als zodanig worden beschouwd.

De koe heeft als voordeel dat de microbiële afbraak van vezelige voedselproducten aan het begin van het maagdarmkanaal plaats vindt en opname van voedingsstoffen gebeuren vervolgens  langs het  gehele darmkanaal. Bij het paard, in tegenstelling tot bij de herkauwers, gebeurt de microbiële fermentatie na de eerste maag sectie in plaats van zoals bij herkauwers daarna. Dit heeft een grote impact op de manier waarop we een paard moet voeden en verklaart voor een deel waarom het paard en koe zo sterk verschillen in hun voedingswaarde efficiëntie en eisen.

Door deze unieke extractie van voedingsstoffen is het paard in iedere fase van de vertering meer kwetsbaar voor slecht voer, slecht water, antibiotica gebruik en vervuiling dan de herkauwers. Zowel het enzymatisch verteringsproces dan wel het microbiële  fermentatie proces zijn net als bij herkauwers afhankelijk van mineralen. De enzymen (aminozuur ketens) worden geproduceerd met behulp van alle mineralen. Het idee dat bepaalde enzymatische vertering of immuniteit gerelateerde aminozuurketens uitsluitend met behulp van wat macro elementen geproduceerd zouden worden is onjuist. Het bloed van mens en dier bevat alle mineralen die de zee bevat. Met uitzondering van het natrium is de compositie van zee water wat betreft de elementen gelijk aan de verhoudingen van ons bloed.  Het paard heeft dus alle mineralen nodig.

Immutines geeft al deze mineralen in de  juiste verhouding en zonder te veel toxisch natrium zoals bij likstenen en Keltisch zout. Immutines is een levend product. De mineralen in dit product zijn gebonden aan fytoplankton en ander micro organisme. Door het organisch karakter van de gebonden mineralen is het opname percentage veel hoger dan die van sulfaten of zout vormen. Daarnaast fungeert het levende micro leven als een probiotica. Het immuunsysteem wordt hierdoor geactiveerd. De overall conditie van het paard wordt beter.

Toepassing

Het hoofdbestanddeel van Immutines Horses™ is Fulvinezuur, beter bekend als een immuunbooster.

Wel 88 verschillende mineralen  uit de Beringzee zijn gebonden zijn aan dit Fulvinezuur in onze Immutines Horses™. Het Fulvinezuur transporteert deze mineralen naar de cellen om die daar waar nodig te voorzien van voedingsstoffen. Zodra voedingsstoffen afgeleverd zijn, brengt Fulvinezuur eventueel aanwezige toxines (zware metalen en pesticiden) in de cellen weer naar buiten.

Inzetbaar zowel als supplement als ook voor bodemverbeteraar. De toegevoegde waarde van Immutines Horses™ in de landbouw en veeteelt is reeds bewezen. De opbrengst en kwaliteit van de gewassen verbetert. Hiermee wordt het gras of hooi een een perfecte ruwvoedingsbasis voor paarden. Tevens is het gebruik van Immutines™ als verrijking van de voedingsbodem de ideale manier om het land te respecteren en te koesteren door niet langer te overbelasten en uit te buiten met kunstmest en andere stoffen die de bodem negatief belasten.

SKAL certificering

Immutines Horses is een 100% biologisch voedingssupplement en voorzien van SKAL certificering.

Gebruik ruwvoer verbetering

3 x per jaar 5 liter Immutines Horses™ per ha. Zowel in het voorjaar na aanvang van de groei van het gras, als in de zomer en in het najaar voordat het gras in rust gaat. Verdun de hoeveelheid van 5 liter Immutines Horses™ met minimaal 200 liter water en vernevel dit bij rustig weer over uw weiland.

Daarnaast kan Immutines Horses™ ook perfect als supplement toegediend worden aan paarden. Immutines Horses™ verhoogd de weerstand van het paard waardoor deze beter bestand is tegen parasieten, ziektes en overgevoeligheden.

Gebruik als voedingssupplement

Aanvangsdosis 25 ml per dag, na 2 weken onderhoudsdosis van 15 ml per dag volstaat voor een paard van 500 kilo.

Immutines™ is geen geneesmiddel maar kan wel op advies van de dierenarts gebruikt worden in combinatie met medicijnen.

Waarom LifeAid Immutines?

Immutines werkt als immuunbooster en verhoogd de algehele weerstand van uw paard. In de landbouw is Immutines reeds bewezen voor kwaliteit- en opbrengstverbetering van de gewassen.

Menu