Silicium

Wat is silicium?

Silicium is het meest voorkomende mineraal ter wereld, maar welke rol speelt dit ‘onbekende’ spoorelement in de voeding van de mens en dier? Silicium maakt bijna 30% uit van de totale aardkorst en is na zuurstof het meest voorkomende element ter wereld. Silicium komt niet als vrij atoom in de natuur voor. Wel in de vorm van bijvoorbeeld zand,  kiezel, gesteente, kwarts, graniet en klei. Er zijn zeer veel vormen bekend, bijvoorbeeld als silicaten (SiO2 met afgeleiden), siliciden (verbindingen met tevens koolstof), silanolen (verbindingen van silicium met waterstof), siliconen (polymeren van silicium met zuurstof), etc.

Waarom silicium?

Tot de zeventiger jaren werd silicium niet expliciet gerelateerd aan een functie bij mens of dier: er werden slechts lage concentraties silicium in de weefsels gemeten. Nu weten we dat die kleine hoeveelheden silicium juist essentieel zijn voor een goede gezondheid, wat nu dan ook de reden is waarom silicium als essentieel sporenelement in voeding wordt erkend.Het is bewezen dat LifeAid Silicium een verhoogde opname van calcium, mineralen en sporen elementen bewerkstelligd waardoor de mobiliteit word verhoogd door o.a.: soepele gewrichten en sterkere spieren. Calcium, mineralen en sporen elementen zijn van vitaal belang voor een goede algehele conditie van uw dier, waardoor uw dier actief en gezond blijft.

Silicium, en in het bijzonder gehydroliseerd Silicium, mag zich verheugen op een sterk toenemende belangstelling. De afgelopen jaren hebben we bij vele honden en paarden zeer positieve resultaten kunnen constateren. LifeAid is ervan overtuigd dat gehydroliseerd Silicium een gunstige invloed heeft en wij hopen van harte dat zoveel mogelijk dieren daar de vruchten van kunnen plukken. Gehydrolyseerd wil dus zegggen dat het element silicium zich in een vloeibare, opneembare vorm in LifeAid Silicium bevind. Ook is Silicium in een hoge concentratie (15 procent) in het product aanwezig. Silicium is een natuurlijk mineraal zonder toevoegingen zodat er geen bijwerkingen voor uw dier ontstaan. 

Verschijningsvormen van silicium
De belangrijke rol die silicium in de gezondheidszorg speelt, werd al in 1878 door de beroemde Franse chemicus en bacterioloog Louis Pasteur voorspeld. Zijn kerngedachte over silicium was dat het een voor het leven absoluut noodzakelijk sporenelement is. Het gehalte aan silicaatverdelingen in siliciumhoudend mineraalwater ligt tussen 70 en 400 mg per liter. Als er rekening wordt gehouden met de omringende massa’s steen en zand, dan is het niet meer zo verwonderlijk dat veel mineraalwater silicium bevat. Geyseriet of kiezelhoudende sintels zijn opgelost silicium, dat door de afkoeling van heet water zoals het uit geothermische bronnen en geisers opborrelt, neerslaat.

De biologisch versterkende eigenschappen van silicium (of kiezelzuur) zijn bijvoorbeeld in de structuur van dunne maar rechtop staande planten als de paardenstaart aangetroffen. En botanici die geïnteresseerd waren in de structurele functie van kiezelzuur in paardenstaart, hebben al vóór 1900 geconstateerd dat silicium ook zorgde voor een verhoogde weerstand tegen ziekten in het weefsel van deze plant.

Het werd dan ook gauw duidelijk dat planten, dieren én mensen – dus alle levensvormen – afhankelijk zijn van een constante en stabiele voorraad silicium voor de structurele en metabolische processen in het organisme. Zo bestaan de veren van vogels grotendeels (voor 70 procent) uit silicium. Dit is vooral opmerkelijk gezien het siliciumgehalte in de uitwendige lichaamsdelen buiten de romp van alle levende wezens, zoals veren, huid, nagels en haren. Silicium werd ontdekt als een wonderbaarlijke bouwsteen uit de natuur. Maar men kwam ook te weten dat silicium nog veel meer is dan de structurele basis van het leven.


Silicium is volgens professor Carlisle uniek gelokaliseerd in de osteogene laag van het botweefsel. Op deze plaats in de basissubstantie van de beenderen helpt de aanwezigheid van silicium bij de aanmaak van nieuw botweefsel.

Botten bestaan hoofdzakelijk uit calcium, magnesium en fosfaat. Silicium speelt een belangrijke rol bij de absorptie van deze elementen. Bij de samenstelling van de botten werkt silicium als vitamine D: het versnelt de opbouwende functies, en het is tijdens de groeifase zelfs nodig voor de opbouw van de schedelbeenderen, die heel anders worden gevormd dan de andere botten (waarbij kraakbeen in beenderen worden omgezet).

Door de technologische en wetenschappelijke vooruitgang die de laatste decennia geboekt is, krijgen we steeds meer zicht op de biologische processen in het lichaam en hoe we beter voor ons zelf kunnen zorgen. De exacte werking van het spoorelement silicium is nog steeds onbekend, maar de effecten zijn onderzocht en significant bevonden.

LifeAid Animal gebruikt silicium in de producten Silicium Horses, – Dogs en -Cats en in Sioskin Horses.

Menu